IV Letnia Szkoła – 2014

 


IV Letnia Szkoła Filozofii Procesu odbyła się w dn. 21-25 lipca 2014 roku w Klasztorze Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Wprowadzenie

IV Letnia Szkoła Filozofii Procesu to 5-dniowy cykl spotkań poświęcony wprowadzeniu w metafizykę Alfreda Northa Whiteheada i jej zastosowania. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, seminariów oraz wykładów i nie wymagają wcześniejszej znajomości filozofii procesu. Letnia Szkoła odbędzie się na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, którego grube mury i rozległe tereny parkowe zapewniają atmosferę intelektualnego skupienia i chwilę oddechu od zgiełku miejskiego życia. Dlaczego warto wziąć udział w Letniej Szkole? Pośród wielu starych i nowych propozycji filozoficznych metafizyka procesu A. N. Whiteheada pozwala wejść w żywy dialog ze współczesnością w całym dostępnym nam zakresie. Zwolennikami metafizyki procesu są nie tylko filozofowie, ale też biologowie, fizycy, matematycy czy teologowie. Choć stanowi ona jeden z najnowszych i jednocześnie „najnowocześniejszych” wielkich systemów filozoficznych, jej wykład w ramach uniwersyteckiego kursu filozofii bywa powierzchowny i niepełny. Uważamy ponadto, że dopiero przy dogłębnym i osobistym kontakcie z filozofią może się ona naprawdę stać częścią naszego życia. Chcemy, aby Letnia Szkoła była nie tylko solidnym wprowadzeniem w ważną propozycję filozoficzną, ale też okazją do spotkania z Filozofią Żywą i przedyskutowania swoich poglądów w przyjaznej, nieformalnej atmosferze.

Rekrutacja

Zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów kierunków filozoficznych. Ze względu na kameralny charakter Szkoły dysponujemy tylko 10 miejscami, a o przyjęciu decydować będą formularze zgłoszeniowe. Całkowity koszt udziału w Letniej Szkole wynosi 290 zł i uwzględnia noclegi, posiłki oraz materiały. Istnieje możliwość uzyskania częściowego lub całkowitego dofinansowania – osoby zainteresowane prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mailowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2014. (Rekrutacja zakończona)

Dodatkowe informacje

Program IV Letniej Szkoły

Opis zajęć IV Letniej Szkoły


Organizator: Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Miejsce: Klasztor Franciszkanów, ul. Panewnicka 76, Katowice-Panewniki

Prowadzący: O. dr Kleofas Gródek OFM, dr Bogdan Ogrodnik, dr Łukasz Lamża, dr Jakub Dziadkowiec

Kontakt: whiteheadsociety@gmail.com