First International Conference on ANTICIPATION 5-7 November 2015, Trento (Italy)

The UNESCO Chair in Anticipatory Systems, together with WAAS-World Academy of Art and Science, ISSS-International Society for the Systems Sciences, the Advanced Design Network, and the Department of Sociology and Social Sciences of the University of Trento, is organizing the First International Conference on ANTICIPATION 5-7 November 2015, Trento (Italy) Anticipation is coming to the […]

Pełny opis ➤

12th Whitehead Conference – Science and the Modern World

8-9 May 2015 Dear All, 2015 marks the beginning of a new series of conferences, each of which will be centered around a selected philosophical work of Alfred North Whitehead. Every second year we will invite scholars to discuss the issues related to Whitehead’s outstanding and unceasingly inspiring works which form part of the canon […]

Pełny opis ➤

Program seminarium pn. Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

 30 maja 2014 roku WSD OFM w Katowicach Panewnikach sala nr 6   1330 o. dr Kleofas Gródek – Prządek i rzeczywistość. Źródła świata specyficznie ludzkiego i jego konsekwencje 1430 o. dr Stanisław Jaromi – Ekozofia i chrześcijańska ekofilozofia – możliwości dialogu   1530 przerwa 1600 dr Maja Głowacka – Filozoficzne implikacje paradygmatu naukowej ekologii […]

Pełny opis ➤

Konferencja 2014 – Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku? Katowice-Panewniki, 30-31 maj 2014 r. Wprowadzenie Filozofia Zachodu powstała jako droga do mądrości, mająca zapewnić jej adeptom życie zgodne z naturą rzeczy. Sformułowano wiele stanowisk dotyczących tego, czym jest owa natura i na czym polega życie z nią zgodne. Obecnie główne nurty filozofii porzuciły tę drogę i próbują naśladować […]

Pełny opis ➤