Studia Whiteheadiana 1

Pierwszy numer czasopisma Studia Whiteheadiana 1 zatytułowany Polskie badania nad filozofią A.N. Whiteheada ukazał się w 2003 roku. Ukazał się on nakładem Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – czyli obecnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Spis treści: Janusz Mączka MATEMATYKA A FILOZOFIA A.N. WHITEHEADA (11) Piotr Żuchowski KRYTYKA SUBSTANCJALIZMU FILOZOFII NOWOŻYTNEJ W METAFIZYCE […]

Pełny opis ➤