First International Conference on ANTICIPATION 5-7 November 2015, Trento (Italy)

The UNESCO Chair in Anticipatory Systems, together with WAAS-World Academy of Art and Science, ISSS-International Society for the Systems Sciences, the Advanced Design Network, and the Department of Sociology and Social Sciences of the University of Trento, is organizing the First International Conference on ANTICIPATION 5-7 November 2015, Trento (Italy) Anticipation is coming to the […]

Pełny opis ➤

12 Konferencja Whiteheadowska – „Nauka i świat nowożytny”

8-9 maja 2015 Szanowni Państwo, W 2015 roku rozpoczynamy serię konferencji poświęconych kolejnym dziełom filozoficznym Alfreda Northa Whiteheada. Co dwa lata będziemy zapraszać filozofów z Polski i zagranicy do wypowiedzi na tematy związane z wybitnymi i ciągle inspirującymi pozycjami Whiteheada należącymi obecnie do kanonu współczesnej metafizyki. Rozpoczniemy od najlepiej znanej w świecie i Polsce książki […]

Pełny opis ➤

Program seminarium pn. Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

 30 maja 2014 roku WSD OFM w Katowicach Panewnikach sala nr 6   1330 o. dr Kleofas Gródek – Prządek i rzeczywistość. Źródła świata specyficznie ludzkiego i jego konsekwencje 1430 o. dr Stanisław Jaromi – Ekozofia i chrześcijańska ekofilozofia – możliwości dialogu   1530 przerwa 1600 dr Maja Głowacka – Filozoficzne implikacje paradygmatu naukowej ekologii […]

Pełny opis ➤

Konferencja 2014 – Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku? Katowice-Panewniki, 30-31 maj 2014 r. Wprowadzenie Filozofia Zachodu powstała jako droga do mądrości, mająca zapewnić jej adeptom życie zgodne z naturą rzeczy. Sformułowano wiele stanowisk dotyczących tego, czym jest owa natura i na czym polega życie z nią zgodne. Obecnie główne nurty filozofii porzuciły tę drogę i próbują naśladować […]

Pełny opis ➤