12 Konferencja Whiteheadowska – „Nauka i świat nowożytny”

8-9 maja 2015

Szanowni Państwo, W 2015 roku rozpoczynamy serię konferencji poświęconych kolejnym dziełom filozoficznym Alfreda Northa Whiteheada. Co dwa lata będziemy zapraszać filozofów z Polski i zagranicy do wypowiedzi na tematy związane z wybitnymi i ciągle inspirującymi pozycjami Whiteheada należącymi obecnie do kanonu współczesnej metafizyki. Rozpoczniemy od najlepiej znanej w świecie i Polsce książki pt. Science and the Modern World, która doczekała się dwóch polskich tłumaczeń (Nauka i świat nowożytny, tłumacz: Maciej Kozłowski oraz Nauka i świat współczesny, tłumacz: Sławomir Magala). W książce tej Whitehead śledzi wyłanianie się współczesnego światoobrazu, który domaga się swego racjonalnego ugruntowania w nowej metafizyce. Taką wydaje się być filozofia procesu/organizmu i metafizyczny relacjonizm, zarys których znajdujemy w Nauce…, a pełny wykład w wydanej w 1929 książce Proces i rzeczywistość. Wierzymy, że wielka liczba wątków poruszonych w Nauce… zainteresuje filozofów oraz studentów i doktorantów i zachęci do udziału w naszej konferencji.

Preferowany na konferencji będzie język angielski, jednak przyjmujemy również zgłoszenia od osób, które chcą wygłosić swój referat w języku polskim. Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres whiteheadsociety@gmail.com. Formularz ten zawiera:

  • imię, nazwisko, afiliację oraz adres e-mailowy,
  • tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim,
  • krótkie podsumowanie w języku angielskim (ok. 500-800 znaków ze spacjami),
  • dłuższe streszczenie o objętości minimum dwu stron znormalizowanych (czyli 3600 znaków ze spacjami) w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

Nadesłane streszczenia zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych oraz rozesłane uczestnikom przed rozpoczęciem konferencji w formie pliku PDF. Ważne terminy:

  • 30 marzec 2015 – termin przyjmowania zgłoszeń
  • 5 kwiecień 2015 – informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji
  • 10 kwiecień – termin przesłania opłaty konferencyjnej
  • 8-9 maj 2015 – konferencja

Członkowie Towarzystwa mają pierwszeństwo w rezerwacji miejsc w świeżo wyremontowanych pokojach gościnnych klasztoru franciszkańskiego w Katowicach Panewnikach – miejscu konferencji. Pozostali uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie sobie miejsc hotelowych w jednym z rekomendowanych hoteli znajdujących się w centrum Katowic: Hotel Katowice i Hotel Qubus. Z hoteli tych zapewniony będzie dowóz uczestników do miejsca konferencji. Istnieje możliwość zamówienia posiłków w klasztorze (obiad 20 zł, kolacja 10 zł). Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje druk materiałów konferencyjnych, catering konferencyjny oraz transport spod hoteli.