Program seminarium pn. Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

 30 maja 2014 roku

WSD OFM w Katowicach Panewnikach

sala nr 6  

1330 o. dr Kleofas Gródek – Prządek i rzeczywistość. Źródła świata specyficznie ludzkiego i jego konsekwencje

1430 o. dr Stanisław Jaromi – Ekozofia i chrześcijańska ekofilozofia – możliwości dialogu  

1530 przerwa

1600 dr Maja Głowacka – Filozoficzne implikacje paradygmatu naukowej ekologii

1700 dr Bogdan Ogrodnik – „Ekozofia T” Arne Naessa jako próba ideologizacji filozofii procesu  

1800 zakończenie seminarium i kolacja  

1830 – 1930 Walne zebranie Towarzystwa Metafizycznego im. AN Whiteheada

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem. Wstęp na seminarium jest nieodpłatny. Po każdym wystąpieniu jest przewidziany czas na ok 30 min. dyskusji.