Towarzystwo  Metafizyczne  im. A. N. Whiteheada
Deklaracja Programowa
Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju metafizyki.

Wspieranie rozumiane jest tu jako:

1. Troska o zachowanie dziedzictwa metafizyki, której składnikiem jest rozumienie metafizycznej problematyki, zdolność do jej uprawiania oraz rozwijania w duchu któregoś z już zaistniałych systemów metafizycznych.

2. Tworzenie klimatu sprzyjającego poszukiwaniom nowych rozwiązań systemowych, a także zapewnienie ich rzetelnej krytyki.

3. Inspirowanie badań systematycznych nad poszczególnymi zagadnieniami filozoficznymi o ile rozjaśniają one problem bytu.
Obecność pierwiastka empirycznego sprawia że metafizyka formułuje kolejne systemy i nieustannie sprawdza ich koherentność, spójność, stosowalność oraz adekwatność (Whitehead: Process & Reality, s.3).  Tak więc rozwój metafizyki rozumiany jest tu w duchu filozofii procesu:  kategorie, tezy i systemy metafizyczne są sprawdzane i konfrontowane z aktualnym obrazem rzeczywistości zmieniającym się wraz z poszerzeniem zasięgu i głębi naszego doświadczenia bytu.

Metafizyka, budując teorie rzeczywistości, z natury rzeczy łączy w sobie pierwiastek empiryczny z racjonalnym. Jeżeli ontologią będzie aprioryczna analiza idei, przedmiotów wiecznych czy idealnych sensów, to rozwój metafizyki jest niemożliwy bez rozwoju ontologii.

A.N. Whitehead zbudował metafizykę, która wznosząc się na wielkich systemach przeszłości zarazem w swych hipotezach ucieleśnia XX wieczne rozumienie bytu. Przypomniał, że metafizyka jest „przygodą ducha, lotem ku nieosiągalnemu”.