Zgodnie z rozdziałem V Statutu Towarzystwa na chwilę obecną, dla rozwijania kierunkowych zainteresowań badawczych członków, działają w jego ramach następujące sekcje:

Sekcja Filozofii Przyrody

powołana decyzją Walnego Zebrania

Skład sekcji:
Przewodniczący: dr Bogdan Ogrodnik
ks. dr hab. Janusz Mączka SDB
mgr Jacek Jaworski

Sekcja Dialogu Międzyreligijnego

powołana decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 27.09.2008

Skład sekcji:
Przewodniczący: dr hab. Mirosław Patalon
dr Bruce MacQueen
dr Bogdan Ogrodnik
mgr Jacek Jaworski

Sekcja Filologiczna

powołana decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 27.09.2008

Skład sekcji:
Przewodniczący: dr Bruce MacQueen
o. dr Kleofas W. Gródek OFM
dr Łukasz Tofilski

Sekcja Kognitywistyczna

powołana decyzją Walnego Zebrania z dnia 08.05.2009

Skład sekcji:
Przewodniczący: dr Tomasz Komendziński
dr Bruce MacQueen
dr Piotr Leśniak
Attila Simonfi