Studia Whiteheadiana 1

studia whiteheadiana 2003

Pierwszy numer czasopisma Studia Whiteheadiana 1 zatytułowany Polskie badania nad filozofią A.N. Whiteheada ukazał się w 2003 roku. Ukazał się on nakładem Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – czyli obecnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Spis treści:

  • Janusz Mączka MATEMATYKA A FILOZOFIA A.N. WHITEHEADA (11)
  • Piotr Żuchowski KRYTYKA SUBSTANCJALIZMU FILOZOFII NOWOŻYTNEJ W METAFIZYCE PROCESU A.N. WHITEHEADA (27)
  • Marek Rosiak ARYSTOTELESOWSKI SUBSTANCJALIZM I JEGO NOWOŻYTNE MODYFIKACJE (47)
  • Joanna Miksa SPECYFIKA BOGA W FILOZOFII PROCESU A.N. WHITEHEADA (67)
  • Kleofas W. Gródek PROBLEM ŚWIATŁA U PLATONA I PLOTYNA(91)
  • Stanisław Bafia ŚREDNIOWIECZNA METAFIZYKA ŚWIATŁA(105)
  • Bogdan Ogrodnik A.N. WHITEHEADA METAFIZYKA ŚWIATŁA I JEJ PERSPEKTYWY (129)
  • Bogdan Ogrodnik O ISTOCIE CZASU. ROZWAŻANIA NA KANWIE KONCEPCJI A.N. WHITEHEADA ORAZ R. INGARDENA (149)