Konferencja 2014 – Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?

Czy ekozofia będzie filozofią XXI wieku?
Katowice-Panewniki, 30-31 maj 2014 r.

Wprowadzenie

Filozofia Zachodu powstała jako droga do mądrości, mająca zapewnić jej adeptom życie zgodne z naturą rzeczy. Sformułowano wiele stanowisk dotyczących tego, czym jest owa natura i na czym polega życie z nią zgodne. Obecnie główne nurty filozofii porzuciły tę drogę i próbują naśladować naukę, ograniczając się do interpretacji wybranych dziedzin wiedzy albo akademickich badań historyczno-filozoficznych. Ani mądrość, ani natura rzeczy nie leżą w sercu ich zainteresowań. W konsekwencji współczesny człowiek, nie rozumiejąc świata, z którego się wyłonił, zanurza się coraz bardziej w świecie swoich wytworów. Otaczająca go sieć życia jest coraz słabsza i coraz silniej rozdarta. W tej sytuacji Arne Naess i inni stworzyli ekozofię mającą zastąpić współczesną, nieprzydatną człowiekowi filozofię i podjęli próbę odbudowy mądrości osadzonej  w szeroko rozumianym oikos.

Zapraszamy na konferencję poświęconą pytaniu o ekozofię, rozumianą jako jedną z  najmłodszych prób filozoficznego – w klasycznym tego słowa znaczeniu – poszukiwania właściwego człowiekowi miejsca w sieci życia. Czy jest to próba udana? Co należy z niej zachować, a  co zmienić; w jaki sposób? Czy jest szersza perspektywa, w której ekozofia będzie nie tylko atrakcyjną opcją życiową ale i naturalną egzemplifikacją zasad lub hipotez metafizycznych dotyczących rzeczywistości jako takiej? Filozofia procesu Alfreda Northa Whiteheada wydaje się dostarczać takiej szerszej perspektywy. Czy rzeczywiście?

Informacje o konferencji

Językiem konferencji będzie język polski. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: ogrodnik.bogdan@gmail.com do 15 kwietnia 2014. Obok imienia i nazwiska, danych kontaktowych i afiliacji oraz tytułu wystąpienia prosimy o załączenie streszczenia nie krótszego niż 2 strony znormalizowanego maszynopisu. Zakładamy udział nie więcej niż ok. 20 osób, gdyż zależy nam na stworzeniu okazji do swobodnej dyskusji. Na każde wystąpienie przewidujemy 40 minut (sugerujemy pozostawienie ok. 15-20 minut na dyskusję).

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Wliczony jest w nią koszt materiałów konferencyjnych,   obiady, kolacje oraz dowóz wynajętym minibusem z centrum Katowic na miejsce konferencji. Konferencja odbędzie się na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy